Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin hakemli dergisi olan “Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi” ile işbirliğimiz bulunmaktadır. Bildirilerini makale olarak yayınlamak isteyen araştırmacılar derginin web sitesinden bilgi edinebilirler.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jass

Kongre Düzenleme Kurulu