İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü’nün uluslararası dergisi olan “Human Factors in Aviation and Aerospace” ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin hakemli dergisi olan “Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi” ile işbirliğimiz bulunmaktadır. Bildirilerini makale olarak yayınlamak isteyen araştırmacılar dergilerin websitelerinden bilgi edinebilirler.

Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi – https://dergipark.org.tr/tr/pub/jass
Human Factors in Aviation and Aerospace – https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/hfaa/home?fbclid=PAAabC6gKMBFoycnbaXbbNllQ-DuR-TTV1v79GkZZ7s_GKlLYWJgwpRsTxRy0_aem_AZwavQizTiFTHDkM7ovw4Ot_oZUoIwU7yRSA0PcvaolPo8ZSqfWBCIKS2sHSllwzOCc

Kongre Düzenleme Kurulu