Prof. Dr. Muzaffer Çekingüç HUP Kongresi
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç Kongre Onursal Başkanı

Kitapları:
1. Uçuş Doktoru ve Uçuş Emniyeti (1994)
2. Havacılık Tıbbı El Kitabı (Editör) (1995)
3. İnsan Performansı ve Limitleri (2001)
4. Uçuş Ekipleri Yorgunluğu (2007)
5. Havacılık ve Uzay Psikolojisi (2016)

İstanbul Üniv. Tıp Fakültesini 1973 yılında bitirdi. 1975 yılında uçuş doktoru, 1980 yılında psikiyatri uzmanı oldu. ABD’de 1987 yılında Hava Fizyolojisi, 1991 yılında Hava Tababeti Tekâmül kursları gördü. 1992-1998 yıllarında Eskişehir Hava Hastanesi Fizyolojik Eğitim Merkezinde başkanlık, GATA Hava ve Uzay Hekimliği Merkezinde amirlik yaptı. 1998 yılında Hava Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli oldu. 2011-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Araştırma Merkezi Müdürlüğünde bulundu.
2000 yılından bugüne Havacılık Tıbbı Derneği’nin başkanı, Havacılık Tıbbı Bülteni’nin editörüdür. Kongre bildirileri ve makaleleri olarak yüzden fazla yayını bulunmaktadır. İnternet ortamında Airkule sitesinde 13 yıldır havacılık tıbbıyla ilgili köşe yazıları yazmaktadır.
2008 yılında Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Sistemi sağlık ekiplerinin ve 2015 yılında THY Aile Destek Timlerinin eğitimlerini yönetti. 2017 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesinde Havacılık Psikolojisi Sertifika Kurslarının direktörlüğünü yapmaktadır.
Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji Bölümü öğretim üyeliği yapmakta, ayrıca kısmi zamanlı olarak Acıbadem Eskişehir Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Muzaffer Çekingüç HUP Kongresi
Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç Kongre Onursal Başkanı

Kitapları:
1. Uçuş Doktoru ve Uçuş Emniyeti (1994)
2. Havacılık Tıbbı El Kitabı (Editör) (1995)
3. İnsan Performansı ve Limitleri (2001)
4. Uçuş Ekipleri Yorgunluğu (2007)
5. Havacılık ve Uzay Psikolojisi (2016)

İstanbul Üniv. Tıp Fakültesini 1973 yılında bitirdi. 1975 yılında uçuş doktoru, 1980 yılında psikiyatri uzmanı oldu. ABD’de 1987 yılında Hava Fizyolojisi, 1991 yılında Hava Tababeti Tekâmül kursları gördü. 1992-1998 yıllarında Eskişehir Hava Hastanesi Fizyolojik Eğitim Merkezinde başkanlık, GATA Hava ve Uzay Hekimliği Merkezinde amirlik yaptı. 1998 yılında Hava Kuvvetlerinden albay rütbesiyle emekli oldu. 2011-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Araştırma Merkezi Müdürlüğünde bulundu.
2000 yılından bugüne Havacılık Tıbbı Derneği’nin başkanı, Havacılık Tıbbı Bülteni’nin editörüdür. Kongre bildirileri ve makaleleri olarak yüzden fazla yayını bulunmaktadır. İnternet ortamında Airkule sitesinde 13 yıldır havacılık tıbbıyla ilgili köşe yazıları yazmaktadır.
2008 yılında Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Sistemi sağlık ekiplerinin ve 2015 yılında THY Aile Destek Timlerinin eğitimlerini yönetti. 2017 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesinde Havacılık Psikolojisi Sertifika Kurslarının direktörlüğünü yapmaktadır.
Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Psikoloji Bölümü öğretim üyeliği yapmakta, ayrıca kısmi zamanlı olarak Acıbadem Eskişehir Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktadır.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

closepopup
Prof. Gökben Hızlı Sayar
Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar3. HUP Kongresi Bilim Kurulu Başkanı

1975 İskenderun doğumlu olan Dr. Hızlı, lise eğitimini 1992'de Konya Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olmuş ve psikiyatri ihtisasını Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yapmıştır. 2015 yılında doçent, 2020 yılında prof ünvanını Üsküdar Üniversitesinde almıştır.

2006 ve 2019 yıllarında Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma ödülü, 2014 yılında Avrupa Nöropsikofarmakoloji Derneği Seminar Award, 2015 yılında EEG and Clinical Neuroscience Society tarafından Genç Araştırmacı Ödülü, 2019 yılında International Society of Interpersonal Psychotherapy tarafından En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü verilmiştir.

Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Birçok bilimsel dergide yardımcı editörlük, danışma kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği mesleki yeterlik belgesine ve Havacılık Psikolojisi sertifikasına sahiptir. Halen Üsküdar Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peer Support - Pilot Akran Destek Programı Çalışma Grubu üyesidir ve 2 yıldır pilot akran destek programlarında eğitimler vermektedir.

Prof. Gökben Hızlı Sayar
Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar3. HUP Kongresi Bilim Kurulu Başkanı

1975 İskenderun doğumlu olan Dr. Hızlı, lise eğitimini 1992'de Konya Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olmuş ve psikiyatri ihtisasını Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yapmıştır. 2015 yılında doçent, 2020 yılında prof ünvanını Üsküdar Üniversitesinde almıştır.

2006 ve 2019 yıllarında Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma ödülü, 2014 yılında Avrupa Nöropsikofarmakoloji Derneği Seminar Award, 2015 yılında EEG and Clinical Neuroscience Society tarafından Genç Araştırmacı Ödülü, 2019 yılında International Society of Interpersonal Psychotherapy tarafından En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü verilmiştir.

Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Birçok bilimsel dergide yardımcı editörlük, danışma kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği mesleki yeterlik belgesine ve Havacılık Psikolojisi sertifikasına sahiptir. Halen Üsküdar Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Peer Support - Pilot Akran Destek Programı Çalışma Grubu üyesidir ve 2 yıldır pilot akran destek programlarında eğitimler vermektedir.

closepopup

Davet Mektubu

Prof. Dr. Muzaffer ÇetingüçHavacılık Tıbbı Derneği Başkanı

Değerli Havacılık, Uzay ve Psikoloji İlgilileri,

2019 yılında ‘Başlangıç’ temasıyla birincisi yapılan Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi'nin ikincisini 2020 yılında ‘Ekip Kaynakları Yönetimi (EKY)’ temasıyla gerçekleştirmiştik. 
Ülkemizde askeri ve sivil havacılığın psikolojik konularına odaklanmış ilk niteliğindeki bu bilimsel toplantılarımızda, ana tema dışında başka aktüel konularda da panel ve konferanslar, sözel ve poster bildiriler sunulmasına fırsat yaratmaktayız. Son yılların yükselen ilgi alanı olarak uzay psikolojisine de her toplantımızda özel bir yer ayırarak; konunun psikolojik boyutları üzerinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Bu yıl 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak olan 3. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi'nin ana teması ‘Akran Meslektaş Destek Programı’ olacaktır. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından ilkeleri, sınırları ve yöntemleri sistematize edilmiş bu programı havayolu şirketleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları uygulamaya başladılar.  

Bu kongremizde geldiğimiz noktadaki gelişmeleri ve mevcut sorunları tartışacağız. Ayrıca havacılık psikolojisinin diğer ana başlıklarını ve uzayı konu alan bildiriler, panel ve konferanslar ile zengin bir program hazırladığımızı düşünüyoruz. Kazaların kök nedenleri arasında yer alan insan unsurunu en aza indirmede alanında yenilikçi olan bu kongreye katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Kongrede buluşmak dileğiyle, saygılar sunuyoruz.

HUP Nedir?

Havacılık ve Uzay Psikolojisi üzerine yapılan Türkiye’nin ilk kongresidir. Birçok gelişmiş ülkede özellikle Havacılık Psikolojisi (Aviation Psychology) üzerine araştırmalar yapılmakta, dersler verilmektedir. Ülkemizde bu konu hakkında saha ve bilimsel çalışmaların nispeten kısıtlı olması Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi (HUP Kongresi)’nin hikayesini başlatmıştır.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
Prof. Dr. Zümra Atalay
Prof. Dr. Kamuran Elbeyoglu
Prof. Dr. Barış Korkmaz
Prof. Dr. Gökben Hızlı Sayar
Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Prof. Dr. Hasan Fehmi Töre
Prof. Dr. Ayşe Meral Uzun
Prof. Dr. Pınar Ünsal
Doç. Dr. Bahar Aşcı
Doç. Dr. Hakkı Aktaş
Doç. Dr. Aydan Aydın
Doç. Dr. Hanife Özlem Sertel Berk
Doç. Dr. Gökçe Bulgan
Doç. Dr. Itır Tarı Cömert
Doç. Dr. Ümit Deniz Göker
Doç. Dr. Şerife Sema Karakelle
Doç. Dr. Güven Ordun
Doç. Dr. Vahap Önen
Doç. Dr. Bülent Şen
Doç. Dr. Hüseyin Ünübol
Doç. Dr. Tilbe Göksun Yörük
Uzm. Dr. Nazım Ata
Uzm. Dr. Fırat Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Akın
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Mesut Bükeç
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ertufan
Dr. Öğr. Üyesi İpay Ferhat
Dr. Öğr. Üyesi Didem Göçmen
Dr. Öğr. Üyesi Erk İnger
Dr. Öğr. Üyesi Osman Sirkeci
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Yerlikaya
Kpt. Dr. Melih Mahmut Başdemir
Kpt. Dr. Murat Terzioğlu
Dr. Duygu Kandemirci Bayız
Dr. Pınar Atakan Birler
Dr. Elif Özsoy
Dr. Alp Sirman
Dr. Bülent Tansel
Dr. Tevfik Uyar
Dr. Tolga Yıldız
Uzm. Psk. Kübra Sezikli
Uzm. Psk. Büşra Özdoğan
Uzm. Psk. Gizem Serin

HUP Bilimsel Program ve Konuşmacılar