Değerli Havacılık, Uzay ve Psikoloji İlgilileri,


2019 yılında ‘Başlangıç’ temasıyla birincisi yapılan Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi’nin ikincisini 2020 yılında ‘Ekip Kaynakları Yönetimi (EKY)’ temasıyla gerçekleştirmiştik. 
Ülkemizde askeri ve sivil havacılığın psikolojik konularına odaklanmış ilk niteliğindeki bu bilimsel toplantılarımızda, ana tema dışında başka aktüel konularda da panel ve konferanslar, sözel ve poster bildiriler sunulmasına fırsat yaratmaktayız. Son yılların yükselen ilgi alanı olarak uzay psikolojisine de her toplantımızda özel bir yer ayırarak; konunun psikolojik boyutları üzerinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Bu yıl 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak olan 3. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi’nin ana teması ‘Akran Meslektaş Destek Programı’ olacaktır. Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından ilkeleri, sınırları ve yöntemleri sistematize edilmiş bu programı havayolu şirketleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları uygulamaya başladılar.  

Bu kongremizde geldiğimiz noktadaki gelişmeleri ve mevcut sorunları tartışacağız. Ayrıca havacılık psikolojisinin diğer ana başlıklarını ve uzayı konu alan bildiriler, panel ve konferanslar ile zengin bir program hazırladığımızı düşünüyoruz. Kazaların kök nedenleri arasında yer alan insan unsurunu en aza indirmede alanında yenilikçi olan bu kongreye katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Kongrede buluşmak dileğiyle, saygılar sunuyoruz.

Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç
Havacılık Tıbbı Derneği Başkanı