Değerli Bilimseverler,
1- Bildiriler yalnızca poster sunum olarak kabul edilecektir.

2- Bu alanda bilimsel araştırma yapmayı teşvik etmek amacıyla poster sunumu netleşen katılımcılara erken kayıt üzerinden %50 indirim yapılacaktır.
3- Özetler, en fazla 300 kelime ile yazılmalı, araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır. 
4- Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
5- Bildiri Türkçe veya İngilizce gönderilebilir.

Gönderiler için kullanılacak e-posta adresi: [email protected]
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 25 Ekim 2019’dur. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri özetleri 5 Kasım 2019 tarihinde değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu