Değerli Bilimseverler,
1- Bildiriler poster sunum ve sözel sunum olarak kabul edilecektir.
2- Özetler, en fazla 300 kelime ile yazılmalı, araştırma yazılarının özetleri Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Metin içinde tablo ve şekil bulunmamalıdır. 
3- Olgu sunumları Amaç, Olgu ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
4- Bildiri Türkçe veya İngilizce gönderilebilir.

Gönderiler için kullanılacak e-posta adresi: [email protected]
Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih 1 Kasım 2020’dir. Son gönderim tarihinden sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bildiri özetleri 10 Kasım 2020 tarihinde değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

Kongre Düzenleme Kurulu